Livrare gratuită pentru comenzile de peste 299,99 RON

Termeni şi condiţii

Condiţii generale de utilizare “Creative Dress”

Acești Termeni reglementează relația dintre „CREATIVE DRESS“ Ltd., denumită în continuare „CREATIVE DRESS“, pe de o parte, și utilizatorii de site-uri și servicii aflate pe domeniul https://creative-ro.com/ (denumiți în continuare Utilizatori), pe de altă parte.

"CREATIVE DRESS" Ltd. este o societate înregistrată conform Legii Comerciale a Republicii Bulgaria cu CUI 204498205, cu sediul social și adresa: Bulgaria, Oraș Blagoevgrad, Cod poștal 2700, Strada Preslav Nr.2 Cartier Elenovo, email: [email protected] Telefon: 0882246229 [ EA1]

"CREATIVE DRESS" Ltd. este înregistrată ca administrator de date personale și deține un certificat de administrator de date personale Nr. .................

Citiți termenii și condițiile publicate înainte de a utiliza informațiile și serviciile comerciale oferite de site-ul https://creative-ro.com/ (denumit în continuare Servicii). Prin vizualizarea https://creative-ro.com/, fiecare utilizator respectă automat Termenii și Condițiile descrise mai jos.

Acest document conține informații despre activitatea "CREATIVE DRESS".și termenii și condițiile generale de utilizare a serviciilor furnizate de "CREATIVE DRESS"., care garantează relația dintre noi și fiecare dintre utilizatorii noștri înregistrați.

Confirmarea Termenilor și Condițiilor Generale este o condiție necesară și obligatorie pentru încheierea contractului între Utilizator și "CREATIVE DRESS".

SERVICII PREVĂZUTE

Art. 1 Serviciile oferite de utilizare „ CREATIVE DRESS “ constituie servicii ale societății informaționale în conformitate cu Legea privind comerțul electronic.

Art. 2. „ CREATIVE DRESS “ este e-shop sau magazin online cu site-ul https://creative-ro.com/ accesibil, prin care utilizatorii pot să încheie contracte de vânzare-cumpărare și livrarea bunurilor oferite de „CREATIVE DRESS“.

IDENTIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE

Art. 3 (1) „CREATIVE DRESS“ identifică utilizatorii site-ului prin stocarea fișierelor jurnal de pe serverul https://creative-ro.com/ și adresa IP a utilizatorului.

(2) „CREATIVE DRESS“ are dreptul de a colecta și de a folosi informații despre Utilizatori după înregistrarea lor. Informațiile prin care o persoană poate fi identificată, acestea pot include numele, prenumele, data nașterii, sexul, adresa, numărul de telefon și orice alte informații pe care persoana în mod voluntar le furnizează în momentul înregistrării. Informațiile includ reciproc, Utilizatorul introduce, utilizează sau furnizează atunci când utilizează serviciile oferite de „CREATIVE DRESS“.

(3) De asemenea, utilizatorii se pot identifica prin profilurile lor Facebook și Google.

Art. 4 (1) „CREATIVE DRESS“ păstrează și este responsabil pentru protejarea informațiilor Utilizatorului care a devenit cunoscut în legătură cu înregistrarea - sub rezerva acestor Termeni și Condiții, cu excepția cazurilor de forță majoră, accident sau acte rău intenționate ale unor terțe părți. (2). În formularul de înscriere completat de către Utilizator în timpul înregistrării, „CREATIVE DRESS“ indică caracterul obligatoriu sau facultativ de a furniza date și consecințele refuzului de a le oferi. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții generale, Utilizatorul este de acord că informațiile vor fi procesate în ordinea specificată de acesta.

(3) Restricțiile prevăzute la alin. 1 nu se aplică în cazul „CREATIVE DRESS“ obligația de a furniza informații personale despre utilizatorul autorităților guvernamentale competente în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 5 (1) „CREATIVE DRESS“ colectează și utilizează informațiile prevăzute la art. 4 pentru scopurile stabilite în aceste Termeni și Condiții generale, precum și pentru oferirea bunurilor și / sau servicii noi de consum (gratuite sau plătite). Scopurile descrise pentru care se utilizează informațiile nu sunt enumerate în mod exhaustiv și nu implică obligații „CREATIVE DRESS“

(2) Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul prezentului contract și marketing direct.

Art. 6 (1) Utilizatorul poate să înscrie completând formularul de înregistrare electronică, disponibil în timp real (online) pe site-ul de internet al „CREATIVE DRESS“  să fie de acord cu Termenii și Condițiile, și declară că este calificat.

(2) Prin apăsarea butonului virtual „Înregistrare“, având confirmarea scrisă a Condițiilor generale, Utilizatorul face o declarație electronică în sensul Documentului Electronic și Actul de Semnătură Electronică,  prin care declară că este informat cu acești Termeni și Condiții, le acceptă și se angajează să le respecte. Prin înregistrarea pe un suport relevant pe serverul „CREATIVE DRESS“  printr-un standard de transformare general acceptat într-un mod tehnic care permite reproducerea acestuia, declarația electronică dobândește calitatea unui document electronic în sensul legii citate. „CREATIVE DRESS“ poate să stocheze în fișierele de jurnal de pe serverul său adresa IP a Utilizatorului, precum și orice alte informații necesare pentru a identifica și reproduce declarația sa electronică pentru a accepta Termenii și Condițiile Generale în cazul unui litigiu. Textul acestor Termeni și condiții este disponibil pe site-ul „CREATIVE DRESS“ într-un mod care îi permite să fie stocat și reprodus.

(3) La finalizarea cererii de înregistrare Utilizatorul este obligat să furnizeze date de identitate complete și exacte (pentru persoane fizice), statutul juridic (pentru persoanele juridice) și alte prevederi cerute de forma electronică a datelor „CREATIVE DRESS“ , și actualizate în termen de 7 (șapte) zile de la schimbarea lor. Utilizatorul declară că este de acord să furnizeze atât datele personale cerute, care asigură că datele furnizate în procesul de înregistrare sunt adevărate, complete și exacte și, în cazul în care acesta din urmă le va actualiza cu promptitudine. În cazul furnizării de date false, „CREATIVE DRESS“ are dreptul să anuleze sau să suspende fără întârziere furnizarea de servicii, precum și menținerea înregistrării utilizatorului.

Art. 7 (1) La înregistrare, Utilizatorul va primi un nume de utilizator și o parolă unică pentru a accesa serviciile disponibile prin intermediul site-ului „CREATIVE DRESS“.

(2) Numele de utilizator cu care Utilizatorul se înregistrează nu îi conferă alte drepturi decât dreptul de a utiliza numele de utilizator specific în cadrul magazinului „CREATIVE DRESS“.

(3) Solicitantul înregistrării în calitate de reprezentant al unei persoane juridice este obligat să introducă numele și adresa completă, respectiv, numele persoanei juridice pe care o reprezintă. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, garantează și confirmă că are o relație contractuală cu compania de utilizatori înregistrată. Când se introduc informații incorecte sau înșelătoare, terța parte este lipsită de dreptul de acces la serviciile site-ului „CREATIVE DRESS“.

(4) Utilizatorul este obligat să are grijă și să ia măsurile necesare în mod rezonabil pentru a proteja parola și să nu divulge unor terțe părți și să comunice imediat către „CREATIVE DRESS“, în cazul accesului neautorizat sau probabilitatea și suspiciunea accesului neautorizat. Utilizatorul are responsabilitate și risc de a-și proteja parola, precum și toate acțiunile efectuate de el sau de o terță persoană care utilizează parola acestuia.

Art. 8 (1) Utilizatorul are dreptul de a accesa online serviciile oferite prin intermediul site-ului „CREATIVE DRESS“, sub rezerva condițiilor și cerințelor de acces stabilite de „CREATIVE DRESS“. Pentru a putea utiliza serviciile, Utilizatorul trebuie să introducă numele de utilizator și parola.

(2) Utilizatorul are dreptul de acces și corectarea online a datelor cu caracter personal furnizate la înregistrare.

COMANDA

Art. 9 (1) Consumatorii folosesc interfața pe „CREATIVE DRESS“, contractele de vânzare oferite de produsele „CREATIVE DRESS“, în e-shop. Acordul poate fi încheiat și după un apel telefonic.

(2) Contractul de vânzare a mărfurilor este încheiat din momentul confirmării comenzii de „CREATIVE DRESS“. Aceasta poate fi efectuat prin trimiterea unui e-mail cu datele de comandă și respectiv numărul ei înregistrat de către „CREATIVE DRESS“.

(3) În absența disponibilității unui produs, „CREATIVE DRESS“ își rezervă dreptul de a anula comanda.

 

Art. 10 (1) Pentru a plasa o comandă, utilizatorul trebuie să fie înregistrat sau identificat în conformitate cu Termenii și Condițiile descrise în acești Termeni și Condiții și pentru a intra în sistem prin identificarea cu un nume de utilizator și parolă.

(2) După selectarea unuia sau mai multor produse disponibile pe website-ul „CREATIVE DRESS“, Utilizatorul trebuie să adauge la fel în lista de mărfuri pentru achiziționare („Coș“).

(3) Este necesar ca utilizatorul să furnizeze date de livrare și să aleagă metoda de plată a comenzii, data de livrare și apoi să confirme comanda prin interfața magazinului electronic.

(4) La efectuarea unei comenzi, utilizatorul primește o confirmare prin e-mail că comanda a fost acceptată și urmează să fie procesată.

PREȚURI

Art. 11. - (1) Prețurile produselor oferite de magazinul online sunt cele listate pe site-ul „CREATIVE DRESS“, în momentul comenzii, cu excepția cazului unei erori evidente.

(2) Prețurile produselor includ TVA, în cazul în care taxa este prevăzută.

 

Art. 12 „CREATIVE DRESS“ , își rezervă dreptul de a schimba în orice moment și fără preaviz prețurile produselor oferite de magazinul online, iar astfel de schimbări nu vor afecta comenzile deja efectuate și plasate.

 

Art. 13 (1) „CREATIVE DRESS“ poate acorda reduceri pentru produsele oferite în magazinul online în conformitate cu legislația bulgară și regulile stabilite de „CREATIVE DRESS“. Regulile aplicabile acestor reduceri sunt disponibile în locul în care este afișat discountul. Reducerile pot fi furnizate într-o varietate de forme (de exemplu, promoții, recompense de loialitate, oferte individuale sau ca rezultat al participării la un studiu de concurență sau de client).

(2) Diferite tipuri de reduceri nu pot fi combinate la comandă pentru achiziționarea aceluiași produs.

 

PLATA

Art. 14 În cazul în care Utilizatorul returnează un produs cu dreptul la o rambursare din orice motiv, prețul articolului returnat se reduce cu valoarea discountul aplicat la produs, și numai suma efectiv plătită este rambursată.

 

Art. 15. - (1) Utilizatorul poate plăti prețul produselor comandate folosind una din opțiunile enumerate pe site-ul ales de el. La https://creative-ro.com/ , este posibilă plata în numerar.

(2) În cazul în care Utilizatorul alege opțiunea de livrare prin curier și plata în numerar, el trebuie să plătească prețul articolelor comandate cu costul de livrare prin curier la primirea produselor.

 

Art. 16 În cazul în care Utilizatorul optează pentru o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terță parte, Utilizatorul este obligat obligat să respecte Termenii și Condițiile și / sau comisioanele unei astfel de terțe părți.

 

Art. 17 „CREATIVE DRESS“ nu este responsabil în cazul în care o metodă de plată care implică o terță parte - un serviciu de plată nu este disponibil sau în alt mod care nu funcționează din motive care nu pot fi atribuite unei erori „CREATIVE DRESS“.

 

LIVRARE

Art. 18. - (1) Livrarea produselor comandate se efectuează prin curier la un birou desemnat sau la o adresă de livrare pe teritoriul României. Livrarea se face pe cheltuiala Utilizatorului, cu excepția cazului în care se prevede altfel la https://creative-ro.com/.

            (2) Înainte de a trimite produsele comandate, „CREATIVE DRESS“ are dreptul să contacteze Utilizatorul la telefonul indicat de acesta pentru a specifica detaliile comenzii și / sau livrării.

            (3) „CREATIVE DRESS“ nu este responsabil pentru eșecul de livrare în cazul în care Utilizatorul a specificat informații personale incorecte, incomplete și / sau inexacte, inclusiv în cazul în care se indică date de adresa sau telefon incomplete, inexacte sau fictive.

            (4) În cazul în care este convenită o plată în avans, comanda se trimite între 3-5 zile lucrătoare de la primirea plății. Dacă utilizatorul dorește să primească comanda înainte de o anumită dată, trebuie să întrebe dacă acest lucru este posibil.

 

Art. 19 Livrarea se efectuează în termenii descriși la opțiune de livrare în modulul de comandă a interfeței. În condiții excepționale, „CREATIVE DRESS“ își rezervă dreptul de a prelungi perioada de livrare prin informarea promptă a Utilizatorului despre aceasta.

 

Art. 20 (1) Comanda este livrată sub semnătură, cu livrări mai mari (la discreția curier) livrate la intrarea în unitate.

(2) Utilizatorul nu poate să revizuiască bunurile în momentul livrării, deoarece este o livrare internațională.

Art. 21 (1) În cazul imposibilității sau dificultății de a servi personal destinatarul, comenzile se livrează după cum urmează:

(a) pentru personalul unei firme - unei persoane cu adresa la serviciu, precizând numele persoanei care primește comanda;

(b) pentru adresa de domiciliu - un membru al locuinței, precizând numele persoanei care primește comanda.

(2) În cazul în care imposibilitatea expedierii a avut loc fără vina „CREATIVE DRESS“ sau curierul, persoana care efectuează expedierea solicită numărul de contact indicat de Utilizator pentru a informa de la ce birou de curierat utilizatorul poate primi livrarea.

(3) În cazul în care Distribuitorul nu poate contacta Utilizatorul, contractul la distanță va fi anulat automat.

 

Art. 22 (1) În cazul livrărilor internaționale, se aplică normele de livrare, primire și costurile transportului de către serviciul de curierat, precum și legislația națională relevantă a țării de destinație a mărfurilor.

(2) Toate taxele de transport pentru livrarea mărfurilor se vor face pe cheltuiala Utilizatorului. Utilizatorul nu poate solicita rambursarea în cazul în care refuză să plătească taxele de expediere.

 

Art. 23 „CREATIVE DRESS“ își rezervă dreptul de a schimba în orice moment modalitățile de livrare și de plată disponibile și / sau Termenii și Condițiile publicând metodele de livrare și plată disponibile pe site fără nicio altă notificare.

 

REFUZUL CONTRACTULUI ȘI ÎNLOCUIREA

 

Art. 24 (1) Utilizatorul are dreptul de a anula contractul, fără niciun motiv echivoc, fără nici o compensație sau penalizare în termen de 14 zile de la data primirii bunurilor de către Utilizator sau de o terță parte.

(2) Pentru a-și exercita drepturile în conformitate cu această cauză, Utilizatorul trebuie să notifice în mod neechivoc „CREATIVE DRESS“ decizia sa de a se retrage din contract prin identificarea bunurilor pe care dorește să le returneze furnizând toate detaliile comenzii și livrării făcute.

(3) „CREATIVE DRESS“, publică pe site o formă de exercitare a dreptului de retragere.

(4) Exercitarea dreptului de retragere „CREATIVE DRESS“ oferă Utilizatorului posibilitatea de a completa și trimite în mod electronic prin intermediul site-ului formularul standard de retragere sau orice altă declarație neechivocă. În acest caz, „CREATIVE DRESS“ trimite imediat utilizatorului confirmarea de primire a mijloacelor sale de refuz, inclusiv și numărul de înregistrare a cererii de retragere.

(5) Utilizatorul este obligat să returneze bunurile pe cheltuială proprie necesară de firma de curierat, împreună cu chitanța și factură, dacă este cazul, oferindu-le pentru „CREATIVE DRESS“ în termen de 14 zile de la data în care Utilizatorul și-a exercitat dreptul de retragere următoare date: numărul comenzii; numărul de înregistrare a cererii de retragere; numărul de expediere (AWB-ul). Dacă Utilizatorul dorește rambursarea contravalorii bunurilor returnate, este necesar să acorde contul personal. Adică, numele și prenumele contului bancar sau contului Paypal  trebuie să coincidă cu datele din comandă plasată.

(6) „CREATIVE DRESS“ are dreptul de a amâna rambursarea plăților până când produsele sunt în proces de returnare sau până când se furnizează dovada că produsele au fost returnate.

(7) În cazul în care Utilizatorul nu îndeplinește obligația conform paragrafului 5, fără a notifica întârzierea și fără a furniza un motiv valid pentru aceasta, se consideră că și-a retras declarația de returnare. 

 

Art. 25 (1) Utilizatorul nu are dreptul de a se retrage din contract în cazul în care obiectul contractului este:

 

  1. Produse fabricate în conformitate cu specificațiile individuale sau personalizate în mod clar;
  2. Produse care le pot afecta calitatea sau produsele cu un termen de valabilitate scurt;
  3. Pentru ziare, periodice sau reviste, inclusiv reviste de import și de limbă străină;
  4. Produsele care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau de igienă;
  5. Și care au fost desigilate după livrare; înregistrări audio și video sau programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.
  6. Atunci când serviciul furnizat conține informații personale, care este adaptat prin natura sa și o dată la primirea acesteia de către Utilizator face returnarea acestuia [EA2]

 

Art. 26 „CREATIVE DRESS“ rambursează Utilizatorului contravaloarea sau prețul plătit pentru produsele returnate.

Plata cu carduri Visa și MasterCard. Dacă este necesară o rambursare după retragerea sau revendicarea cardului, suma va fi înapoiată pe cardul cu care a fost efectuată plata. Este necesar să fie contul personal a persoanei care a plasat comanda. Adică, numele și prenumele la cont bancar trebuie să coincidă cu datele din comandă plasată.

 

RECLAMAȚII

Art. 27 (1) Utilizatorul are dreptul de a solicita orice neconformitate a bunurilor cu contractul / comanda atunci când după livrare se constată discrepanțe cu contractul.

(2) Utilizatorul are dreptul la o cerere de bunuri, indiferent dacă producătorul sau comerciantul a furnizat o garanție comercială a produsului sau a serviciului. Utilizatorul nu are dreptul la o plângere în cazul în care discrepanța se datorează uzurii naturale a articolului.

(3) Atunci când satisfacerea cererii se realizează prin înlocuirea produsului, unul cu celălalt, care corespunde stării și prețului convenit sau redus. „CREATIVE DRESS“ va păstra condițiile de garanție originale ale Utilizatorului.

(4) La depunerea cererii de retur, Utilizatorul poate solicita o rambursare prin înlocuirea mărfurilor corespunzătoare prețului convenit sau redus.

(5) Cerere de retur se depune la „CREATIVE DRESS“ prin telefon sau prin e-mail la poștă: [email protected] la adresa societății. În cazul dat „CREATIVE DRESS“ oferă acces la un formular de retur pe site, pe care Utilizatorul este obligat să-l completeze.

(6). La depunerea acestei cereri, Utilizatorul indică obiectul cererii, motivul de retur și modul preferat de revendicare a cererii.

(7) La depunerea unei cereri, Utilizatorul trebuie, de asemenea, să anexeze documentele care se întemeiază în cerere, și anume:

  1. Chitanță sau factură;
  2. protocoale, acte sau alte documente care stabilesc neconformitatea bunurilor sau serviciului cu cele convenite;
  3. alte documente, care dovedesc cererea din alte motive.

 

8) Cererea de retur a unui produs poate fi depusă în termen de 14 zile [EA3] din momentul ridicării comenzii.

(9). Termenul este negociabil, în unele cazuri, pentru a ajunge la un acord între vânzător și client pentru a rezolva litigiul.

(10) În cazul în care „CREATIVE DRESS“ a oferit o garanție comercială a produsului și termenul de garanție este mai lung decât termenele de introducere a unei cereri în conformitate cu alin. 1 plângerea poate fi depusă până la expirarea garanției comerciale.

(11) Depunerea unei plângeri nu constituie un obstacol în calea depunerii unei cereri.

12) „CREATIVE DRESS“ menține un registru al returnărilor. După înregistrarea cererii de retur la utilizator este trimis e-mailul cu numărul cererii de înregistrare și modul de revendicare a cererii  [EA4].

(13) Atunci când „CREATIVE DRESS“ îndeplinește cererea, acesta emite un act electronic în acest sens, și furnizează un exemplar Utilizatorului prin email.

 

GARANȚII

Art. 28 Utilizatorii beneficiază de perioadele de garanție prevăzute în Legea privind protecția consumatorilor.

 

REZILIEREA UNILATERALĂ

Art. 29 „CREATIVE DREES“ are dreptul, la propria sa discreție, fără să anunțe încetarea unilaterală a contractului dacă constată că serviciile furnizate sunt utilizate cu încălcarea prezentelor condiții generale, a legislației din Republica Bulgaria și a normelor morale general acceptate.

 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

Art. 30 (1) Drepturile de proprietate intelectuală cu privire la toate materialele și resursele aflate pe „CREATIVE DRESS“ (inclusiv bazele de date disponibile), sunt supuse protecției în temeiul dreptului de autor și drepturilor conexe ce aparțin „CREATIVE DRESS“ sau persoana indicată, a cedat dreptul de a utiliza „CREATIVE DRESS“și nu poate fi utilizat cu încălcarea legislației în vigoare.

(2) Atunci când se copiază sau se reproduc informații dincolo de ceea ce este permis și orice altă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor „CREATIVE DREES“ „CREATIVE DRESS“ are dreptul de a solicita despăgubiri pentru daunele directe și indirecte suferite în întregime.

(3) Cu excepția cazului în care se convine în mod expres, Utilizatorul nu poate reproduce, modifica, șterge, publica, distribui și dezvălui în alt mod sursele de informare postate pe site-ul „CREATIVE DRESS“.

 

Art. 31 (1) „CREATIVE DREES“ se angajează să acționeze cu atenție pentru a permite utilizatorului să aibă acces normal la serviciile furnizate.

(2) „CREATIVE DREES“ are dreptul de a dezactiva sau șterge numele de utilizator și parola pentru a accesa profilul utilizatorului, în cazul în care acesta din urmă încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale „CREATIVE DREES“ pe elementele conținute pe site-ul său - obiecte de proprietate intelectuală.

(3) „CREATIVE DRESS“ își rezervă dreptul de a suspenda accesul la serviciile furnizate, după o notificare la profilul utilizatorului. „CREATIVE DRESS“ are dreptul, dar nu și obligația, în propria sa discreție pentru a șterge sursele de informații și materiale postate pe site.

 

ÎNCHEIEREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 32 (1) Cu excepția celor prevăzute în acești Termeni și Condiții, acordul dintre părți se va încheia, de asemenea, la încetarea activității „CREATIVE DRESS“ sau la încetarea întreținerii site-ului său web.

(2). La terminarea contractului, „CREATIVE DRESS“ dezactivează profilul utilizatorului și șterge parola pentru accesul la acesta.

(3) Ciorapii, dresuri, costume de baie, precum și lenjeria intimă, nu se pot returna sau inlocui din motive de igienă!

Art. 33 Dintre cazurile de mai sus, oricare dintre părți poate rezilia prezentul contract, printr-o notificarea, într-o săptămână, a celeilalte părți în cazul neîndeplinirii obligațiilor care decurg din contract.

 

Art. 34 Forma scrisă a contractului se consideră a fi îndeplinită prin trimiterea unui mesaj pe e-mail, prin apăsarea unui buton electronic pe o pagină de conținut pentru a fi completat sau selectat de Utilizator sau cu o casetă de selectare de pe site, etc. similar, în măsura în care declarația este înregistrată din punct de vedere tehnic, astfel încât să poată fi reprodusă.

 

ACTIVITĂȚI DE REGLEMENTARE

 

Art. 35 Autoritățile care guvernează „CREATIVE DREES“ sunt Comisia pentru Protecția Consumatorilor (CPC) și Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CPDP), cu următoarele coordonate:

 

Pentru CPC:

 

Site web: https://kzp.bg/kontakti

Tel: 0700 111 22

E-mail: [email protected]

Adresa: Sofia, Piața Slaveikov, 4A, fl. 3, 4 și 6

 

Pentru CPDP :

Site web: https://www.cpdp.bg/

Tel: 02 / 91-53-518

Email: [email protected]

Adresa: Sofia 1592, "Prof. 2 Tsvetan Lazarov

 

CLAUZA DE SIGURANȚĂ

Art. 36. Părțile declară că, în cazul în care oricare dintre clauzele acestor Termeni și Condiții se dovedesc nevalabile, aceasta nu va duce la nulitatea întregului contract sau a altor părți ale acestuia. Clauza nevalidă va fi înlocuită de regulile imperative ale legii sau practicii stabilite.

 

MODIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE

Art. 37 (1) „CREATIVE DRESS“ are obligația să notifice Utilizatorii de orice modificare a acestor Termeni și Condiții Generale în termen de 7 zile de la producerea acestei circumstanțe, la adresa de e-mail specificată de Utilizator.

(2) În cazul în care nu este de acord cu modificările produse Condițiilor Generale, Utilizatorul are dreptul de a se retrage din contract fără a da un motiv oarecare și fără despăgubire sau penalizare. Pentru a-și exercita acest drept, consumatorul ar trebui să notifice „CREATIVE DRESS“ în termen de o lună de la primirea notificării conform paragrafului precedent.

(3) În cazul în care Utilizatorul nu își exercită dreptul de a se retrage din contract în Termenii și condițiile prevăzute în prezentele Condiții Generale, modificarea se consideră a fi acceptată de Utilizator fără obiecții.

 

LEGEA APLICABILĂ

Art. 38 Pentru toate aspectele care nu fac obiectul prezentelor Condiții Generale, se aplică prevederile legislației în vigoare a Republicii Bulgaria.

 

Formular standard pentru exercitarea dreptului de retragere:

(completați și trimiteți acest formular numai dacă doriți să anulați contractul)

Până la ...................................................................................................................................................

Declar prin prezenta că renunț la achiziționarea următoarelor produse / pentru furnizarea următorului serviciu: .................................................................. ......................................................................................................................................................

Comandat la / primite la - ..................................................................................................................

 

Nume utilizator (e) - .....................................................................................................................

 

Adresa (adresele) Utilizatorului - .....................................................................................................................

 

 

Semnătura Utilizatorului (utilizatorilor): .......................................................

(numai dacă această formă este pe hârtie)

 

Data: ...................................................