Termeni şi condiţii

Condiţii generale de utiliare “Creative Dress”

Acești Termeni reglementează relația dintre „CREATIVE DRESS“ Ltd., denumită în continuare „CREATIVE DRESS“, pe de o parte, și utilizatorii de site-uri și servicii aflate pe domeniul http://creative-bg.net/ (denumiți în continuare Utilizatori), pe de altă parte.

"CREATIVE DREES" Ltd. este o societate înregistrată conform Legii Comerciale a Republicii Bulgaria cu CUI 204498205, cu sediul social și adresa: Oraș Blagoevgrad, Cod poștal 2700, Str. Todor Alexandrov, Nr. 23, email: [email protected] Telefon: 0882246229 [ EA1]

"CREATIVE DREES" Ltd. este înregistrată ca administrator de date personale și deține un certificat de administrator de date personale Nr. .................

Citiți Termenii și condițiile publicate înainte de a utiliza informațiile și serviciile comerciale oferite de site-ul http://creative-bg.net/ (denumit în continuare Servicii). Prin vizualizarea http://creative-bg.net/, fiecare utilizator respectă automat Termenii și Condițiile descrise mai jos.

Acest document conține informații despre activitatea "CREATIVE DRESS".și termenii și condițiile generale de utilizare a serviciilor furnizate de "CREATIVE DRESS"., care guvernează relația dintre noi și fiecare dintre utilizatorii noștri înregistrați.

Confirmarea Termenilor și Condițiilor Generale este o condiție necesară și obligatorie pentru încheierea contractului între Utilizator și "CREATIVE DRESS".

SERVICII PREVĂZUTE
Art. 1 Serviciile oferite de utilizare „ CREATIVE DRESS “ constituie servicii ale societății informaționale în conformitate cu Legea privind comerțul electronic.

Art. 2. „ CREATIVE DRESS “ este e-shop, site-ul http://creative-bg.net/ accesibil, prin care utilizatorii pot să încheie contracte de vânzare-cumpărare și livrarea bunurilor oferite de adrese „CREATIVE DRESS“.

IDENTIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE
Art. 3 (1) „CREATIVE DRESS“ identifică utilizatorii site-ului prin stocarea fișierelor jurnal de pe serverul http://creative-bg.net/ și adresa IP a utilizatorului.
(2) „CREATIVE DRESS“ are dreptul de a colecta și de a folosi informații despre Utilizatori după înregistrarea lor. Informațiile prin care o persoană poate fi identificată, acestea pot include numele, prenumele, data nașterii, sexul, adresa, numărul de telefon și orice alte informații pe care persoana în mod voluntar le furnizează în momentul înregistrării. Informațiile includ reciproc, Utilizatorul introduce, utilizează sau furnizează atunci când se utilizează serviciile oferite de „CREATIVE DRESS“
(3) De asemenea, utilizatorii se pot identifica prin profilurile lor Facebook și Google.

Art. 4 (1) „CREATIVE DRESS“ păstrează și este responsabil pentru protejarea informațiilor Utilizatorului care a devenit cunoscut în legătură cu înregistrarea - sub rezerva acestor Termeni și Condiții, cu excepția cazurilor de forță majoră, accident sau acte rău intenționate ale unor terțe părți. (2). În formularul de înscriere completat de către Utilizator în timpul înregistrării, „CREATIVE DRESS“ indică caracterul obligatoriu sau facultativ de a furniza date și consecințele refuzului de a le oferi. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții generale, Utilizatorul este de acord că informațiile vor fi procesate în ordinea specificată de acesta.
(3) Restricțiile prevăzute la alin. 1 nu se aplică în cazul „CREATIVE DRESS“ obligația de a furniza informații personale despre utilizatorul autorităților guvernamentale competente în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 5 (1) „CREATIVE DRESS“ colectează și utilizează informațiile prevăzute la art. 4 pentru scopurile stabilite în aceste Termeni și Condiții generale, precum și pentru oferirea bunurilor și / sau servicii noi de consum (gratuite sau plătite). Scopurile descrise pentru care se utilizează informațiile nu sunt enumerate în mod exhaustiv și nu implică obligații „CREATIVE DRESS“
(2) Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul prezentului contract și marketing direct.

Art. 6 (1) Utilizatorul poate să înscrie completând formularul de înregistrare electronică, disponibil în timp real (on-line) pe site-ul de internet al „CREATIVE DRESS“  să fie de acord cu Termenii și Condițiile, și declară că este calificat.
(2) Prin apăsarea butonului virtual „Înregistrare“ , având confirmarea scrisă a Condițiilor generale, Utilizatorul face o declarație electronică în sensul documentului Documentului Electronic și Actul de Semnătură Electronică,  prin care declară că este informat cu acești Termeni și Condiții, le acceptă și se angajează să le respecte. Prin înregistrarea pe un suport relevant pe serverul „CREATIVE DRESS“  printr-un standard de transformare general acceptat într-un mod tehnic care permite reproducerea acestuia, declarația electronică dobândește calitatea unui document electronic în sensul legii citate. „CREATIVE DRESS“poate să stocheze în fișierele de jurnal de pe serverul său adresa IP a Utilizatorului, precum și orice alte informații necesare pentru a identifica și reproduce declarația sa electronică pentru a accepta Termenii și Condițiile Generale în cazul unui litigiu. Textul acestor Termeni și condiții este disponibil pe site-ul „CREATIVE DRESS“ într-un mod care îi permite să fie stocat și reprodus.
(3) La finalizarea cererii de înregistrare Utilizatorul este obligat să furnizeze date de identitate complete și exacte (pentru persoane fizice), statutul juridic (pentru persoanele juridice) și alte prevederi cerute de forma electronică a datelor „CREATIVE DRESS“ , și actualizate în termen de 7 (șapte) zile de la schimbarea lor. Utilizatorul declară că este de acord să furnizeze atât datele personale cerute, care asigură că datele furnizate în procesul de înregistrare sunt adevărate, complete și exacte și, în cazul în care acesta din urmă le va actualiza cu promptitudine. În cazul furnizării de date false, „CREATIVE DRESS“ are dreptul să anuleze sau să suspende fără întârziere furnizarea de servicii, precum și menținerea înregistrării utilizatorului.

Art. 7 (1) La înregistrare, Utilizatorul va primi un nume de utilizator și o parolă unică pentru a accesa serviciile disponibile prin intermediul site-ului „CREATIVE DRESS“.
(2) Numele de utilizator cu care Utilizatorul se înregistrează nu îi conferă alte drepturi decât dreptul de a utiliza numele de utilizator specific în cadrul magazinului „CREATIVE DRESS“.
(3) Solicitantul înregistrării în calitate de reprezentant al unei persoane juridice este obligat să introducă numele și adresa completă, respectiv, numele persoanei juridice pe care o reprezintă. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, garantează și confirmă că are o relație contractuală cu compania de utilizatori înregistrată. Când se introduc informații incorecte sau înșelătoare, terța parte este lipsită de dreptul de acces la serviciile site-ului „CREATIVE DRESS“.
(4) Utilizatorul este obligat să aibă în îngrijire și să ia măsurile necesare în mod rezonabil pentru a proteja parola și să nu divulge unor terțe părți și să comunice imediat către „CREATIVE DRESS“, în cazul accesului neautorizat sau probabilitatea și suspiciunea accesului neautorizat. Utilizatorul are responsabilitate și risc de a-și proteja parola, precum și toate acțiunile efectuate de el sau de o terță persoană care utilizează parola acestuia.

Art. 8 (1) Utilizatorul are dreptul de a accesa on-line serviciile oferite prin intermediul site-ului „CREATIVE DRESS“, sub rezerva condițiilor și cerințelor de acces stabilite de „CREATIVE DRESS“. Pentru a putea utiliza serviciile, Utilizatorul trebuie să introducă numele de utilizator și parola.
(2) Utilizatorul are dreptul de acces și corectarea online a datelor cu caracter personal furnizate la înregistrare.

COMANDA
Art. 9 (1) Consumatorii folosesc interfața pe „CREATIVE DRESS“, contractelor de vânzare oferite de produsele „CREATIVE DRESS“, în e-shop. Acordul poate fi încheiat și după un apel telefonic.
(2) Contractul de vânzare a mărfurilor este încheiat din momentul confirmării comenzii de „CREATIVE DRESS“.
(3) În absența disponibilității unui produs, „CREATIVE DRESS“ își rezervă dreptul de a anula comanda.

Art. 10 (1) Pentru a plasa o comandă, utilizatorul trebuie să fie înregistrat sau identificat în conformitate cu Termenii și Condițiile descrise în acești Termeni și Condiții și pentru a intra în sistem prin identificarea cu un nume de utilizator și parolă.
(2) După selectarea unuia sau mai multor produse disponibile pe website-ul „CREATIVE DRESS“, Utilizatorul trebuie să adauge la fel în lista de mărfuri pentru achiziționare ( „Coș“, „Coș“).
(3) Este necesar ca utilizatorul să furnizeze date de livrare și să aleagă metoda și plată a prețului, data de livrare și apoi să confirme comanda prin interfața magazinului electronic.
(4) La efectuarea unei comenzi, utilizatorul primește o confirmare prin e-mail că comanda sa a fost acceptată.

PREȚURI
Art. Art. 11. - (1) Prețurile produselor oferite de magazinul online sunt cele listate pe site-ul „CREATIVE DRESS“, în momentul comenzii, cu exceptia cazului unei erori evidente.
(2) Prețurile produselor includ TVA, în cazul în care taxa este prevazuta.

Art. 12 „CREATIVE DRESS“ , își rezervă dreptul de a schimba în orice moment și fără preaviz prețurile produselor oferite de magazinul online, iar astfel de schimbări nu vor afecta comenzile deja efectuate.

Art. 13 (1) „CREATIVE DRESS“ poate acorda reduceri pentru produsele oferite în magazinul online în conformitate cu legislația bulgară și regulile stabilite de „CREATIVE DRESS“. Regulile aplicabile acestor reduceri sunt disponibile în locul în care este afișat discountul. Reducerile pot fi furnizate într-o varietate de forme (de exemplu, promoții, recompense de loialitate, ofete individuale, aleatoriu sau ca rezultat al participării la un studiu de concurență sau de client).
(2) Diferitele tipuri de reduceri nu pot fi combinate la comandă pentru achiziționarea aceluiași produs.

PLATA
Art. 14 În cazul în care Utilizatorul returnează un produs cu dreptul la o rambursare pentru orice motiv, prețul obiectului de restituire se reduce cu valoarea discountul aplicat produsului, și numai suma efectiv plătită este rambursabilă.

Art. Art. 15. - (1) Utilizatorul poate plăti prețul produselor comandate folosind una din opțiunile enumerate pe site-ul ales de el. La http://creative-bg.net/, este posibilă plata în numerar.
(2) În cazul în care Utilizatorul alege opțiunea de livrare prin curier și plata în numerar, el trebuie să plătească prețul articolelor comandate cu costul de livrare prin curier la primirea produselor.

Art. 16 În cazul în care Utilizatorul optează pentru o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terță parte, Utilizatorul este obligat obligat să respecte Termenii și Condițiile și / sau comisioanele unei astfel de terțe părți.

Art. 17 „CREATIVE DRESS“ nu este responsabil în cazul în care o metodă de plată care implică o terță parte - un serviciu de plată nu este disponibil sau în alt mod care nu funcționează din motive care nu pot fi atribuite unei erori „CREATIVE DRESS“.

LIVRARE
Art. Art. 18. - (1) Livrarea produselor comandate se efectuează prin curier la un birou desemnat sau la o adresă de livrare pe teritoriul României. Livrarea se face pe cheltuiala Utilizatorului, cu excepția cazului în care se prevede altfel la http://creative-bg.net/.
            (2) Înainte de a trimite produsele comandate, „CREATIVE DRESS“ are dreptul să contacteze Utilizatorul la telefonul indicat de acesta pentru a specifica detaliile comenzii și / sau livrării.
            (3) „CREATIVE DRESS“ nu este responsabil pentru eșecul de a comanda în cazul în care Utilizatorul a specificat informații personale incorecte, incomplete și / sau inexacte, inclusiv în cazul în care se indică adresa sau telefon incomplete, inexacte sau fictive.
            (4) În cazul în care este convenită o plată în avans, comandase trimite între 3-5 zile de la primirea plății. Dacă utilizatorul dorește ca să primească comanda înainte de o anumită dată, trebuie să întrebe dacă acest lucru este posibil.

Art. 19 Livrarea se face în termenii descriși la fiecare opțiune de livrare în modulul de comandă a interfeței. În condiții excepționale, „CREATIVE DRESS“ își rezervă dreptul de a prelungi perioada de livrare prin informarea promptă a Utilizatorului despre aceasta.

Art. 20 (1) Comanda este livrată sub semnătură, cu livrări mai mari (la discreția curier) livrate la intrarea în unitate.
(2) Utilizatorul este obligat să revizuiască bunurile în momentul livrării și să le notifice imediat despre orice neconcordanță, deficiențe și daune. Dacă Utilizatorul nu face acest lucru, se presupune că livrarea a fost acceptată fără obiecții.

Art. 21 (1) În cazul imposibilității sau dificultății de a servi personal destinatarul, comenzile se livrează după cum urmează:
(a) pentru personalul unei firme - unei persoane cu adresa la serviciu, precizând numele persoanei care primește comanda;
(b) pentru adresa de domiciliu - un membru al locuinței, precizând numele persoanei care primește comanda.
(2) În cazul în care imposibilitatea expedierii a avut loc fără vina „CREATIVE DRESS“ sau curierul, persoana care efectuează expedierea solicită numărul de contact indicat de Utilizator pentru a determina de la ce birou de curierat utilizatorul poate primi livrarea.
(3) În cazul în care Utilizatorul nu poate contacta Distribuitorul, contractul la distanță va fi anulat automat.

Art. Articolul 22 (1) În cazul livrărilor internaționale, se aplică normele de livrare și primire a transporturilor către serviciul de curierat, precum și legislația națională relevantă a țării de destinație a mărfurilor.
(2) Toate taxele la import pentru importul mărfurilor se vor face pe cheltuiala Utilizatorului. Utilizatorul nu poate solicita rambursarea în cazul în care refuză să plătească taxele de import sau să primească expedierea.

Art. 23 „CREATIVE DRESS“ își rezervă dreptul de a schimba în orice moment modalitățile de livrare și de plată disponibile și / sau Termenii și Condițiile publicând metodele de livrare și plată disponibile pe site fără nicio altă notificare.

REFUZUL CONTRACTULUI ȘI ÎNLOCUIREA

Art. 24 (1) Utilizatorulare dreptul de a anula contractul, fără niciun motiv echivoc, fără nici o compensație sau penalizare în termen de 14 zile de la data primrii bunurilor de către Utilizator sau de o terță parte.
(2) Pentru a-și exercita drepturile în conformitate cu această clauză, Utilizatorul trebuie să notifice în mod neechivoc „CREATIVE DRESS“ decizia sa de a se retrage din contract prin identificarea bunurilor pe care dorește să le restituie furnizând toate detaliile comenzii și livrării făcute, incluzând, dar fără a se limita la nu numai: conținutul și valoarea comenzii, detaliile persoanei care a făcut comanda, detaliile persoanei care a acceptat livrarea și data livrării.
(3) „CREATIVE DRESS“ ,publică pe site o formă de exercitare a dreptului de retragere.
(4) Exercitarea dreptului de retragere „CREATIVE DRESS“ oferă Utilizatorului posibilitatea de a alege să completeze și să trimită electronic prin intermediul site-ului formularul standard de retragere sau orice altă declarație neechivocă. În aceste cazuri, „CREATIVE DRESS“ trimite imediat utilizatorului confirmarea de primire a mijloacelor sale de refuz pe un suport durabil.
(5) Utilizatorul este obligat să returneze bunurile pe cheltuiala proprie necesară, împreună cu chitanța și factura, dacă este cazul, oferindu-le pentru „CREATIVE DRESS“ sau autorizate de ultima persoană în termen de 14 zile de la data la care Utilizatorul și-a exercitat dreptul de retragere.
(6) „CREATIVE DRESS“ are dreptul de a amâna rambursarea plăților până când produsele sunt returnate sau până când se furnizează dovada că produsele au fost returnate, oricare dintre acestea este mai devreme.
(7) În cazul în care Utilizatorul nu își îndeplinește obligația conform paragrafului 5, fără a notifica întârzierea și fără a furniza un motiv valid pentru aceasta, se consideră că și-a retras declarația de returnare.

Art. 25 (1) Consumatorul nu are dreptul de a se retrage din contract în cazul în care obiectul contractului este:

1. Produse fabricate în conformitate cu specificațiile individuale sau personalizate în mod clar;
2. Produse care le pot afecta calitatea sau produsele cu un termen de valabilitate scurt;
3. Pentru ziare, periodice sau reviste, inclusiv reviste de import și de limbă străină;
4. Produsele care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau de igienă;
5. Și care au fost desigilate după livrare; înregistrări audio și video sau programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.
6. Atunci când serviciul furnizat conține informații personale, care este adaptat prin natura sa și o dată la primirea acesteia de către Utilizator face returnarea acestuia [EA2]

Art. 26 „CREATIVE DREES“ rambursează Utilizatorului prețul plătit pentru produsele returnate.
Plata cu carduri Visa și MasterCard. Dacă este necesară o rambursare după retragerea sau revendicarea cardului, suma va fi înapoiată pe cardul cu care a fost efectuată plata.

RECLAMAȚII
Art. 27 (1) Utilizatorul are dreptul de a solicita orice neconformitate a bunurilor cu contractul / comanda atunci când după livrare se constată discrepanțe cu contractul.
(2) Utilizatorul are dreptul la o cerere de bunuri, indiferent dacă producătorul sau comerciantul a furnizat o garanție comercială a produsului sau a serviciului. Utilizatorul nu are dreptul la o plângere în cazul în care discrepanța se datorează uzurii naturale a articolului.
(3) Atunci când satisfacerea cererii se realizează prin înlocuirea produsului, unul cu celălalt, care corespunde regimului corespunzător prețului convenit sau redus. „CREATIVE DREES“ va păstra condițiile de garanție originale ale Utilizatorului.
(4) La depunerea cererii de retur, Utilizatorul poate solicita o rambursare pentru înlocuirea mărfurilor corespunzătoare prețului convenit sau redus.
(5) Cererea se depune la „CREATIVE DREES“ prin telefon sau în scris, e-mail, prin poștă sau depuse la adresa societății. „CREATIVE DREES“ oferă acces la un formular de retur pe site.
(6). La depunerea unei cereri, Utilizatorul indică obiectul cererii, modul preferat de revendicare a cererii sau suma solicitată, și adresa, telefonul și e-mailul de contact.
(7) La depunerea unei cereri, Utilizatorultrebuie de asemenea să anexeze documentele pe care se întemeiază cererea, și anume:
1. Chitanță sau factură;
2. protocoale, acte sau alte documente care stabilesc neconformitatea bunurilor sau serviciului cu cele convenite;
3. alte documente, care dovedesc cererea pe motive și mărime.

8) Cererea de retur a unui produs poate fi depusă în termen de cel mult două luni [EA3] de la descoperirea nerespectării termenului convenit și după expirarea și data expirării.
(9). Termenul se suspendă în timpul necesar pentru a ajunge la un acord între vânzător și client pentru a rezolva litigiul.
(10) În cazul în care „CREATIVE DREES“ a oferit o garanție comercială a produsului și termenul de garanție este mai lung decât termenele de introducere a unei cereri în conformitate cu alin. 1 plângerea poate fi depusă până la expirarea garanției comerciale.
(11) Depunerea unei plângeri nu constituie un obstacol în calea depunerii unei cereri.
12) „CREATIVE DREES“ menține un registru al revendicărilor. Un document este trimis utilizatorului în e-mailul pe care îl menționează, indicând numărul cererii din registru și tipul produsului [EA4].
(13) Atunci când „CREATIVE DREES“ îndeplinește cererea, acesta emite un act în acest sens, care se întocmește în dublu exemplar și furnizează un exemplar Utilizatorului.

GARANȚII
Art. 28 Utilizatorii beneficiază de perioadele de garanție prevăzute în Legea privind protecția consumatorilor.

RELIZIEREA UNILATERALĂ
Art. 29 „CREATIVE DREES“ are dreptul, la propria sa discreție, fără să anunțe încetarea unilaterală a contractului dacă constată că serviciile furnizate sunt utilizate cu încălcarea prezentelor condiții generale, a legislației din Republica Bulgaria și a normelor morale general acceptate.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Art. 30 (1) Drepturile de proprietate intelectuală cu privire la toate materialele și resursele aflate pe „CREATIVE DREES“ (inclusiv bazele de date disponibile), sunt supuse protecției în temeiul dreptului de autor și drepturilor conexe ce aparțin „CREATIVE DREES“ sau persoana indicată, a cedat dreptul de a utiliza „CREATIVE DREES“și nu poate fi utilizat cu încălcarea legislației în vigoare.
(2) Atunci când se copiază sau se reproduc informații dincolo de ceea ce este permis și orice altă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor „CREATIVE DREES“ „CREATIVE DREES“ are dreptul de a solicita despăgubiri pentru daunele directe și indirecte suferite în întregime.
(3) Cu excepția cazului în care se convine în mod expres, Utilizatorul nu poate reproduce, modifica, șterge, publica, distribui și dezvălui în alt mod resursele de informare postate pe site-ul „CREATIVE DREES“

Art. 31 (1) „CREATIVE DREES“ se angajează să acționeze cu atenție pentru a permite utilizatorului să aibă acces normal la serviciile furnizate.
(2) „CREATIVE DREES“ are dreptul de a dezactiva sau șterge numele de utilizator și parola pentru a accesa profilul utilizatorului, în cazul în care acesta din urmă încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale „CREATIVE DREES“ pe elementele conținute pe site-ul său - obiecte de proprietate intelectuală.
(3) „CREATIVE DREES“ își rezervă dreptul de a suspenda accesul la serviciile furnizate, după o notificare la profilul utilizatorului. „CREATIVE DREES“ are dreptul, dar nu și obligația, în propria sa discreție pentru a șterge resursele de informații și materiale postate pe site.

ÎNCHEIEREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 32 (1) Cu excepția celor prevăzute în acești Termeni și Condiții, acordul dintre părți se va încheia, de asemenea, la încetarea activității „CREATIVE DREES“ sau la încetarea întreținerii site-ului său web.
(2). La terminarea contractului, „CREATIVE DREES“ dezactivează profilul utilizatorului și șterge parola pentru accesul la acesta.
(3) Ciorapii, dresuri, costume de baie, precum și lenjeria intimă, nu se pot returna sau înlocui din motive de igienă!
Art. 33 Dintre cazurile de mai sus, oricare dintre părți poate rezilia prezentul contract, printr-o notificarea, într-o săptămână, a celeilalte părți în cazul neîndeplinirii obligațiilor care decurg din contract.

Art. 34 Forma scrisă a contractului se consideră a fi îndeplinită prin trimiterea unui mesaj pe e-mail, prin apăsarea unui buton electronic pe o pagină de conținut pentru a fi completat sau selectat de Utilizator sau cu o casetă de selectare de pe site, etc. similar, în măsura în care declarația este înregistrată din punct de vedere tehnic, astfel încât să poată fi reprodusă.

ACTIVITĂȚI DE REGLEMENTARE

Art. 35 Autoritățile care guvernează „CREATIVE DREES“ sunt Comisia pentru Protecția Consumatorilor (CPC) și Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CPDP), cu următoarele coordonate:

Pentru CPC:

Site web: https://kzp.bg/kontakti
Tel: 0700 111 22
E-mail: [email protected]
Adresa: Sofia, Piața Slaveykov, 4A, fl. 3, 4 și 6

Pentru CPDP :
Site web: https://www.cpdp.bg/
Tel: 02 / 91-53-518
Email: [email protected]
Adresa: Sofia 1592, "Prof. 2 Tsvetan Lazarov

CLAUZA DE SIGURANȚĂ
Art. 36. Părțile declară că, în cazul în care oricare dintre clauzele acestor Termeni și Condiții se dovedesc nevalabile, aceasta nu va duce la nulitatea întregului contract sau a altor părți ale acestuia. Clauza nevalidă va fi înlocuită de regulile imperative ale legii sau practicii stabilite.

MODIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE
Art. 37 (1) „CREATIVE DREES“ are obligația să notifice Utilizatorii de orice modificare a acestor Termeni și Condiții Generale în termen de 7 zile de la producerea acestei circumstanțe, la adresa specificată la adresa de e-mail specificată de Utilizator.
(2) În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse Condițiilor Generale, Utilizatorul are dreptul de a se retrage din contract fără a da nici un motiv și fără despăgubire sau penalizare. Pentru a-și exercita acest drept, consumatorul ar trebui să notifice „CREATIVE DREES“ în termen de o lună de la primirea notificării conform paragrafului precedent.
(3) În cazul în care Utilizatorul nu își exercită dreptul de a se retrage din contract în Termenii și condițiile prevăzute în prezentele Condiții Generale, modificarea se consideră a fi acceptată de Utilizator fără obiecții.

LEGEA APLICABILĂ
Art. 38 Pentru toate aspectele care nu fac obiectul prezentelor Condiții Generale, se aplică prevederile legislației în vigoare a Republicii Bulgaria.

Formular standard pentru exercitarea dreptului de retragere:
(completați și trimiteți acest formular numai dacă doriți să anulați contractul)
Până la ...................................................................................................................................................
Declar prin prezenta că renunț la achiziționarea următoarelor produse / pentru furnizarea următorului serviciu: .................................................................. ......................................................................................................................................................

Comandat la / primite la - ..................................................................................................................

Nume utilizator (e) - .....................................................................................................................

Adresa (adresele) Utilizatorului - .....................................................................................................................


Semnătura Utilizatorului (utilizatorilor): .......................................................
(numai dacă această formă este pe hârtie)

Data: ...................................................

Formularul standard pentru exercitarea dreptului de retur:
Până la ...................................................................................................................................................
Vă informez că am descoperit o neconformitate a produsului (lor) / serviciului (lor) cu cele convenite.
Obiectul revendicării:
......................................................................................................................................................

Comandat la / primite la - ..................................................................................................................
Un mod preferat de a satisface bunurile

1. Rambursarea sumei plătite.
2. Înlocuiți bunurile cu altul care corespunde celui convenit.
3. Reducere la preț.
4. Finalizarea completă a reparațiilor conform art. 113 și 114 din Legea privind protecția consumatorilor.

(Detaliați opțiunea dorită)
Modul preferat de satisfacție a serviciului:
1. Furnizarea serviciului, în conformitate cu contractul.
2.Reducere la preț.
3. Rambursarea sumei plătite.

(Detaliați opțiunea dorită)
Am atașat următoarele documente:
1. Chitanță sau factură;
2. Protocoale, acte sau alte documente care stabilesc neconformitatea bunurilor sau serviciului cu cele convenite;
3. Alte documente care dovedesc cererea pe motive și mărime.

(Detaliați opțiunea dorită)
Mărime din suma solicitată: ................................. ..
Nume Utilizator (e) - .....................................................................................................................
Adresa (adresele) Utilizatorului - .....................................................................................................................

Semnătura Utilizatorului: .......................................................
(numai dacă această formă este pe hârtie)

Data: ...................................................